Over deze site

Op deze website zijn liederen te vinden van seculiere popartiesten
die bijbelse teksten en ideeen in hun liederen hebben opgenomen.
Ik hoop dat deze website gebruikt wordt door mensen die
diepgaande popmuziek willen beluisteren aan de ene kant. Aan de
andere kant hoop ik dat allerlei christelijke jeugdwerkers hun
voordeel kunnen doen met deze website in hun contacten met
jongeren.
Bij de liederen staan de gebruikte bijbelteksten vermeld en een soms
de thema's van de liedtekst.

Ik hoop dat op deze manier deze liederen gebruikt kunnen worden
voor christelijk clubwerk, catechese, jongerenbijbelstudies, jeugdevangelisatie, (youth) alpha cursus etc.
Op deze website kan het gehele excel document met alle info(inclusief video linken) worden gedownload.
Op de website zelf kan aan de rechterkant geklikt worden voor
de video en audio links en aan de linkerkant voor de lyrics van
een lied.

vragen en reacties: