🏠 Welkom 🎶 Liederen 📁 Blogs 👤 Contact 🌎 Links

Beatles en God ?

Een beatle die eens claimde groter te zijn dan Jezus buigt nu voor Hem neer? Of hij voor Jezus buigt is niet duidelijk maar op weg met God is hij zeker. In nieuwsberichten zegt Ringo Starr:

“’For me, God is in my life. I don’t hide from that. I think the search has been on since the 1960s. “
‘I stepped off the path there for many years and found my way back onto it, thank God.’
Bron: daily mail

Betekenis en uitleg

Niet alleen in het nieuws over Ringo Starr zijn sporen van God te vinden maar ook in zijn muziek. Ringo zingt zijn ziel uit in ‘Oh my Lord’. Ringo lijkt in dit lied op een moderne David. Hartstochtelijk verlangend naar God. Ringo’s vragen en verwonderingen klinken ook in de bijbelse psalmen.

Oh my Lord, I need your love so bad
When I’m in darkness and full of fear
I know the answer
When you are here

Psalm 25:1,2,3
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden.

Hopeless and sad I look for the answers (I look for the answers) The ones that you have

Psalm 25:15
Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

I have to let go To be in your hands

Psalm 31:16a
in uw hand liggen mijn lot en mijn leven,…

The sky is blue because of You

Psalm 36:6
Heer, hoog als de hemel is Uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw

Love that we need It all comes from you

Psalm 25:6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.

Gespreksvragen
Zingende zoekers, zoek en zing je mee ?