🏠 Welkom 🎶 Liederen 📁 Blogs 👤 Contact 🌎 Links

Rolling stones – joy gospel

Bono zong al eerder I still haven’t found what I’m looking for. Hij gaat nu verder met zijn zoektocht hand in hand met Mick Jagger. Hier lijken ze samen vreugde gevonden te hebben.

Interview quote:

Jagger had the following to say about the track: “I was in my little studio in France just playing the guitar and I just wrote it more or less straight out. Lyrically, I just filled in the gaps later. It was just a gospel song really, and I wrote it very quickly. As for Bono, when you’ve done so many records for so many years, you have to give young people a go. It worked really well – I’d already done the vocal, then I took it to him. He took it and did a lot of stream of consciousness at the end.” Bron: http://www.u2wanderer.org/disco/017.html

Mick zingt: “I was looking for the Buddha and I saw Jesus Christ”.

Persoonlijk heb ik weleens mijn vraagtekens gehad bij zo’n zoektocht. Kun je Boeddha zoeken en Jezus vinden ? In mijn familie heb ik meegemaakt dat tijdens het leven Boeddha de meeste aandacht kreeg maar in het sterven een tekst van Jezus naar voren kwam. Deze tekst van Jezus is toen gebruikt tijdens de uitvaartdienst door de dominee.

De liedtekst lijkt Jezus (of een Jezusfiguur?) aan te halen die zegt tegen Mick “jump for joy, make some noise, remember what I said”. Mick zingt dan verder over zijn ziel die hij beschouwt als een robijn maar die zich met kracht in de aarde groef. “my soul is like a ruby and I threw it in the earth”. Deze 2 teksten bij elkaar deden mij denken aan de gelijkenis van Jezus over de talenten. (talent is ook een gouden munt).

Mattheus 25:24-28

Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft.

Ik lees verder dat Mick doorheeft dat hij zijn talent in de aarde heeft begraven en daar nu voor moet bloeden. Dan zingt hij: “and I look up to the heavens and a light is on my face, I never never never thought I’d find a state of grace”. Dit doet mij denken aan de eerste ontmoeting van Paulus en Jezus.

Handelingen 9:3-6

3 Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel.
4 Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’
5 Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt.
6 Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’

Deze ervaring doet Mick Jagger “Jump for joy” terwijl hij nog maar net door de woestijn heenreed.

Onderstaande tekst moet Mick dan zeker aanspreken.(of heeft hij ‘m gelezen ?)

Jesaja 51,3 De HEER troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken.

Songtekst :

And I drove across the desert
I was in my four wheel drive
I was looking for the Buddha
And I saw Jesus Christ

Said jump for joy
Make some noise
Remember what I said
My soul is a like a ruby
And I threw it in the earth
But now my hands are bleeding
From scrabbling in the dirt
And I look up to the heavens
And a light is on my face
I never never never
Thought I’d find a state of grace

Oh joy
The love you bring
You make me sing
Oh joy
In everything
In everything
Everything
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy